3 วิธีช่วยกระดูกให้แข็งแรง

3 วิธีช่วยกระดูกให้แข็งแรง

3 วิธีช่วยกระดูกให้แข็งแรง

3 วิธีช่วยกระดูกให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุน คือภาวะที่ร่างกายมีความหนาแน่นของกระดูก และ คุณภาพของกระดูกที่เสื่อมและลดลง เป็นตัวที่ส่งผลทำให้ความแข็งแรงของกระดูกเกิดการหักได้ง่ายขึ้นแม้ เกิดอุบัติเหตุเพียงแค่เล็กน้อยนำมา ซึ่งภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกตามเคย และ อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิต ได้กันเลยทีเดียวเพราะจากสถิติขององค์การอนามัยโลก

กับพบว่าโรคกระดูกพรุน เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ในลำดับที่ 2 ของโลกรองจากโรคหัวใจและโรคเปราะเลือดด้วยสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิโรค กระดูกพรุนนานาชาติกับพบว่าประชาชนไทยมีความเสี่ยงในการเกิด โรคกระดูกพรุนที่มากสูงที่สุดถึง 90% กันเลยทีเดียว และยังไม่ได้รับการประเมินและรักษาโรคกระดูกพรุนถือได้ว่าเป็นภัยเงียบ ที่ไม่มีสัญญาณเตือนเมื่อเกิดโรคกระดูก สะโพกหักก็จะมีอัตราการเสียชีวิตในปีแรกถึง 17% และมีสัดส่วน 80% ที่ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้นั่นเอง

สาเหตุเกิดโรคกระดูกพรุน

สาเหตุเกิดโรคกระดูกพรุน สาเหตุหลัก ๆ คือปริมาณมวลกระดูกที่สะสมไว้มีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเอง หรือ มีการสลายของกระดูกมากกว่าปกติเพราะโดยทั่วไป แล้วมวลกระดูกนั้นจะเพิ่มสูงสุดอยู่ในระหว่างช่วงอายุที่ 30 ถึง 34 ปีหลังจากนั้น จะมีการสูญเสียของมวลกระดูกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในสตรีเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือน และ มีการสูญเสียมวลกระดูกอย่างรวดเร็วในระยะ 5 ปี แรกและเรียกได้ว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะอย่างไรก็ตามแล้วกระดูกของเด็กในวัยนี้

จะแข็งแรงอยู่หรือไม่ส่วนใหญ่แล้ว จะขึ้นอยู่กับการทานอาหารเป็น สิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นตัวที่ส่งผลของการเจริญเติบโต ของร่างกายรวมถึงมวลกระดูก และ เรียกได้ว่าโดยเฉพาะปริมาณของแคลเซียมที่รับประทานเข้าไปค่อนข้าง ที่จะมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูก และการเติบโตของกระดูกนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าปริมาณแคลเซียม ที่ควรได้รับในแต่ละวัยจะมีอยู่ด้วยกันดังนี้ ในช่วงของเด็ก 6 เดือนแรกควรที่จะได้รับปริมาณแคลเซียมอยู่ที่ 400 มิลลิกรัมต่อวันเด็ก 6 เดือนถึง 1 ปี

ควรได้รับปริมาณแคลเซียม 600 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเด็กที่มีอายุ 1-3 ปีควรได้รับปริมาณแคลเซียม 700 มิลลิกรัมต่อวันและเด็ก 4-8 ปีควรได้รับปริมาณแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันและ 19-18 ปีควรได้รับปริมาณแคลเซียม 1,300 มิลลิกรัม ต่อวันทั้งนี้ทั้งนั้นปริมาณของแคลเซียมมากจะเรียกได้ว่าเป็นการช่วยดูดซึมได้อย่างดียิ่งขึ้น หรือ มาจากผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่านมควรจะทานนม 1 กล่องปริมาณ 250 ซีซีหรือเรียกได้ว่าให้แคลเซียมของคุณอยู่ที่ 300 มิลลิกรัมอาหารอื่น ๆ ที่ให้แคลเซียมสูง ได้แก่ กุ้งแห้ง ปลาเล็กปลาน้อย ผักที่มีแคลเซียมสูง เต้าหู้

วิธีช่วยให้กระดูกแข็งแรง

วิธีช่วยให้กระดูกแข็งแรง การที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูก ของคุณให้แข็งแรงได้เรียกได้ว่าสามารถทำได้ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพ ของคุณและทำให้กระดูกของคุณมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นควรที่จะดูแลก่อนอายุ 30 ปีซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันการเกิด โรคกระดูกพรุนได้อย่างดีที่สุด

การออกกำลังกายแบบลงน้ำหนัก
3 วิธีช่วยกระดูกให้แข็งแรง

การออกกำลังกายแบบลงน้ำหนัก เป็นการเพิ่มแรงต้านอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้เท้านะคะหรือมือและแขนในการรับน้ำหนักของตัวเองเช่น การเต้นแอโรบิค การเล่นฟุตบอล การเล่นบาสเกตบอล แบดมินตัน วิ่ง หรือการเดิน

การได้รับปริมาณแคลเซียมอย่างเพียงพอ
3 วิธีช่วยกระดูกให้แข็งแรง

การได้รับปริมาณแคลเซียมอย่างเพียงพอ อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้กระดูก ของคุณแข็งแรงอย่างที่ได้บอกกันก็คือคุณควร ที่จะได้รับปริมาณแคลเซียมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อร่างกายของคุณตามคำแนะนำของมูลนิธิโรคกระดูกพรุน แห่งประเทศไทยพ.ศ 2564 สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนควรได้รับปริมาณแคลเซียมอยู่ที่ 1,000 mg ต่อวัน

โดยเน้นการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง  ไม่แนะนำให้รับประทานแคลเซียมมากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งทั้งแคลเซียมจากอาหารและแคลเซียมสูง สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัตินิ่วในไตแนะนำว่าควรที่จะรับการประเมินสาเหตุ ของการเกิดนิ่วและส่วนประกอบ ของนิ่วก่อนให้แคลเซียมเสริมนั่นเอง

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ สิ่งที่ควรจะทำการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนนั่นก็คือ การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ หรือแอลกอฮอล์ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นตัวที่ส่งผลทำให้มวลกระดูกของคุณลดลง เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ควร ที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่จะเป็นภัยต่อคุณในอนาคต

ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ : https://discoveryman.com/